Nieuwsfeed Belastingdienst

Belastingplicht bzm: bepaalde uitzonderingen vervallen vanaf 1 oktober 2023

donderdag 21 sep 2023
Hebt u een vrachtauto(combinatie) met een massa van 12.000 kilo of meer, en betaalt u nog geen belasting zware motorrijtuigen (bzm)? Mogelijk moet u vanaf 1 oktober 2023 wél bzm betalen en aangifte bzm doen.
Lees verder

Aanmaningen na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel

donderdag 21 sep 2023
Hebt u in juli 2023 een brief gekregen waarin wij lieten weten dat wij uw betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis gingen intrekken? En hebt u - ondanks een eventuele actie - nog steeds een betalingsachterstand? Dan kunt u vanaf eind september 2023 aanmaningen verwachten voor alle belastingaanslagen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen.
Lees verder

Belastingplan 2024 - op rijksoverheid.nl staan de voorgestelde veranderingen

dinsdag 19 sep 2023
Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag 19 september 2023 de begroting voor 2024 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden. U vindt de voorgestelde veranderingen voor onder andere belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.
Lees verder

Btw uit andere EU-landen terugvragen voor 1 oktober 2023

dinsdag 05 sep 2023
Hebt u in 2022 btw betaald in een ander EU-land? En hebt u in dat land geen btw-aangifte gedaan?
Lees verder

Tot 1 april 2024 gaan wij soepel om met voorwaarde saneringsakkoord

maandag 04 sep 2023
Bent u ondernemer en lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Vanwege de coronacrisis gingen wij soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Dat blijven wij doen tot 1 april 2024.
Lees verder

Btw bij intracommunautaire verwerving van kunstvoorwerp

dinsdag 15 aug 2023
Het Hof van Justitie oordeelt dat betaalde btw bij intracommunautaire verwerving van een kunstvoorwerp behoort tot de winstmarge.
Lees verder

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

maandag 14 aug 2023
De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom trekken wij de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Werkt u met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging, dan hebt u tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.
Lees verder

Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken

dinsdag 01 aug 2023
Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via de Belastingdienst? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken.
Lees verder

Sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor wegwerpplastic

donderdag 13 jul 2023
Eten en drinken afhalen of bezorgen? Sinds 1 juli moet er extra betaald worden voor wegwerpbekers en -bakjes die (deels) zijn gemaakt van plastic. Ondernemers mogen die niet meer gratis meegeven. Ondernemers moeten bovendien een herbruikbare optie aanbieden. Deze nieuwe maatregelen komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP) en hebben als doel de impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen en meer plastic te hergebruiken en recyclen.
Lees verder

Digitaal loket voor vragen beëindigingsregeling veehouders

vrijdag 07 jul 2023
Veehouders met fiscale vragen over de beëindigingsregelingen van het kabinet, kunnen vanaf vandaag daarvoor terecht bij een speciaal voor dit doel opgericht digitaal loket.
Lees verder

Vragen en antwoorden beëindigingsregelingen voor veehouders

donderdag 06 jul 2023
Hebt u een veehouderijbedrijf dicht bij een Natura 2000-gebied? Dan kunt u vrijwillig deelnemen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties plus (Lbv-plus). Wilt u hieraan deelnemen en wilt u meer weten over de gevolgen voor uw belastingzaken? Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de notities 'Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv' en 'Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv-plus'.
Lees verder

Nieuws Ondernemersplein KvK