Salarisadministratie uitbesteden loont

Als ondernemer met personeel moet u een salarisadministratie bijhouden. Dat betekent dat u alle gegevens verzamelt, verwerkt, controleert en archiveert. En dat u de lonen, belastingen en afdrachten correct en tijdig overmaakt. Ook het voorbereiden van de aangifte loonheffing hoort hierbij. En natuurlijk het reageren op vragen van medewerkers over hun loonstrook. Kortom, er komt veel bij kijken. Een goede salarisadministratie voeren kost niet alleen veel tijd, maar vergt ook kennis van zaken. Cao’s en andere wet- en regelgeving veranderen immers regelmatig. AUB administraties is graag uw deskundige en betrouwbare partner om u hierin te ondersteunen.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • salarisgegevens/loonjournaalposten verwerken
  • opstellen aangifte loonheffingen
  • aanleveren betaalbatch
  • aanleveren jaaropgaven
  • ziek- en herstelmeldingen
  • aanleveren gegevens bij pensioenfonds
  • onderhouden van contacten met derden, zoals arbodienst, Belastingdienst en pensioenverzekeraar

Als AUB administraties uw salarisadministratie verzorgt, bent u zeker van een tijdige en correcte afhandeling. Wij zorgen er voor dat de lonen, belastingen en afdrachten goed en op het juiste moment gereed zijn. Dat levert u niet alleen tijdwinst op, het scheelt ook in de kosten en het geeft rust. En dat is prettig werken voor u en uw medewerkers.

Persoonlijk contact

AUB administraties is specialist in administratieve en financiële zaken voor ondernemers en particulieren. Ons team van experts is klein. Voor u heeft dat veel voordelen. Zo heeft u altijd te maken met een vast contactpersoon. Wij werken met korte communicatielijnen en zijn steeds flexibel.

Onze kring van trouwe klanten in de regio is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het zijn allemaal ondernemers en particulieren die wij goed kennen en bij wie wij ons betrokken voelen. Een basis van vertrouwen is noodzakelijk om ons vak goed uit te oefenen. Wij kijken immers mee in uw ‘administratieve keuken’. Onze klanten waarderen die laagdrempelige manier van samenwerken. En wij voelen ons daar eveneens prettig bij.

Wilt u weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. U bent van harte welkom.